Thực đơn
Nước dừa

Nước dừa

49.000 VNĐ Order
Nước suối

Nước suối

20.000 VNĐ Order
Coca

Coca

29.000 VNĐ Order
Pepsi

Pepsi

29.000 VNĐ Order
7 up

7 up

29.000 VNĐ Order
Bia Tiger

Bia Tiger

29.000 VNĐ Order
Bia Heneiken

Bia Heneiken

39.000 VNĐ Order
Rượu Soju

Rượu Soju

179.000 VNĐ Order

BOOK NOW