Thực đơn
Trà Tắc Quế ( Nhỏ )

Trà Tắc Quế ( Nhỏ )

Trà cù lao, sả, quế, quả tắc

39.000 VNĐ Order
Trà Cù Lao ( Nhỏ )

Trà Cù Lao ( Nhỏ )

La hán, táo tàu, atiso, cúc bạch, cam thảo, chanh, sả

39.000 VNĐ Order
Nước Chanh Xả Tắc ( Nhỏ )

Nước Chanh Xả Tắc ( Nhỏ )

Chanh, sả, quả tắc, đường, muối

39.000 VNĐ Order
Soda dâu

Soda dâu

59.000 VNĐ Order
Soda chanh dây

Soda chanh dây

59.000 VNĐ Order
Chanh Sả Tắc

Chanh Sả Tắc

Chảnh , Sả , Quả tắc , Đường , Muối

59.000 VNĐ Order
Trà Cù Lao

Trà Cù Lao

La hán , Táo tàu , atiso , Cúc bạch , Cam thảo , Chanh , Sả

59.000 VNĐ Order
Sinh tố xoài

Sinh tố xoài

69.000 VNĐ Order

BOOK NOW