NƯỚC ÉP DƯA HẤU

Giá: 49,000 VNĐ

NƯỚC ÉP CHANH DÂY

Giá: 49,000 VNĐ

NƯỚC ÉP THƠM

Giá: 49,000 VNĐ

NƯỚC CAM

Giá: 49,000 VNĐ

NƯỚC CHANH TƯƠI

Giá: 49,000 VNĐ

TRÀ TẮC QUẾ - Size nhỏ

Giá: 39,000 VNĐ

TRÀ TẮC QUẾ - Size lớn

Giá: 59,000 VNĐ

NƯỚC CHANH SẢ TẮC - Size nhỏ

Giá: 39,000 VNĐ

NƯỚC CHANH SẢ TẮC - Size lớn

Giá: 59,000 VNĐ

TRÀ CÙ LAO - Size nhỏ

Giá: 39,000 VNĐ

TRÀ CÙ LAO - Size lớn

Giá: 59,000 VNĐ

SODA DÂU

Giá: 59,000 VNĐ

SODA CHANH DÂY

Giá: 59,000 VNĐ

SODA BLUE CURACAO

Giá: 59,000 VNĐ

NƯỚC DỪA

Giá: 49,000 VNĐ

NƯỚC SUỐI

Giá: 20,000 VNĐ

7 UP

Giá: 29,000 VNĐ

PEPSI

Giá: 29,000 VNĐ

BIA TIGER

Giá: 29,000 VNĐ

BIA HENEIKEN

Giá: 39,000 VNĐ

RƯỢU NẾP MỚI (500ml)

Giá: 249,000 VNĐ

RƯỢU VODKA MEN (300ml)

Giá: 179,000 VNĐ

RƯỢU SOJU (360ml)

Giá: 129,000 VNĐ

RƯỢU NẾP SỮA

Giá: 129,000 VNĐ

RƯỢU TAM ĐA ĐINH LĂNG (500ml)

Giá: 480,000 VNĐ

RƯỢU TAM ĐA NẾP CÁI (500ml)

Giá: 249,000 VNĐ