SƯỜN HEO NƯỚNG HẢI SẢN

Giá: 119,000 VNĐ

SƯỜN HEO RANG MUỐI

Giá: 119,000 VNĐ

SƯỜN SỐT CHUA NGỌT

Giá: 119,000 VNĐ

SƯỜN HƯƠNG TỎI

Giá: 119,000 VNĐ