CCÁNH GÀ CHIÊN MẮM

Giá: 159,000 VNĐ

CÁNH GÀ RANG LÁ CHANH

Giá: 159,000 VNĐ

GÀ HẤP HÀNH NGUYÊN CON

Giá: 399,000 VNĐ

GÀ RANG MUỐI

Giá: 199,000 VNĐ

GÀ THỐ TAY CẦM

Giá: 199,000 VNĐ

XÔI GÀ/CƠM GÀ HỘI AN LÊN MÂM

Giá: 259,000 VNĐ

ẾCH BÓP RAU RĂM

Giá: 119,000 VNĐ

ẾCH CHIÊN BƠ TỎI

Giá: 119,000 VNĐ

ẾCH RANG SẢ ỚT

Giá: 119,000 VNĐ

SƯỜN CHÌA NƯỚNG RIỀNG SẢ

Giá: 119,000 VNĐ

BÒ XÀO TIÊU ĐEN

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ LÚC LẮC

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ HUKUBEE NƯỚNG ĐÁ MUỐI HIMALAYA

Giá: 599,000 VNĐ