GÀ THỐ TAY CẦM

Giá: 199,000 VNĐ

GÀ QUAY BÁNH BAO

Giá: 259,000 VNĐ

GÀ HẤP MUỐI HONGKONG

Giá: 259,000 VNĐ

GÀ XÀO TIÊU ĐEN

Giá: 159,000 VNĐ

CÁNH GÀ MÃ LAI

Giá: 159,000 VNĐ

GÀ XÀO ỚT CAY

Giá: 159,000 VNĐ

GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC

Giá: 159,000 VNĐ

GÀ KHÔNG LỐI THOÁT

Giá: 259,000 VNĐ

BỒ CÂU QUAY

Giá: 199,000 VNĐ