BÒ XÀO TIÊU ĐEN

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ XÀO SA CHÀ

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ XÀO SA TẾ

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ XÀO MÔNG CỔ

Giá: 219,000 VNĐ

BÒ CUỐN LÁ LỐT

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ LÚC LẮC

Giá: 159,000 VNĐ

BÒ HUKUBEE NƯỚNG ĐÁ MUỐI HIMALAYA

Giá: 559,000 VNĐ