BẠCH TUỘC NƯỚNG MUỐI ỚT

Giá: 199,000 VNĐ

BẠCH TUỘC XÀO THƠM

Giá: 199,000 VNĐ

RÂU BẠCH TUỘC NƯỚNG SA TẾ

Giá: 129,000 VNĐ

BẠCH TUỘC NHÚNG GIẤM

Giá: 199,000 VNĐ

BẠCH TUỘC NHÚNG MẼ

Giá: 199,000 VNĐ