CHẢ GIÒ BÁCH THẢO

Giá: 99,000 VNĐ

RAM TÔM

Giá: 89,000 VNĐ

RAM TÔM HOẢ TIỄN

Giá: 79,000 VNĐ

CHẢ GIÒ PHÔ MAI

Giá: 69,000 VNĐ

KHOAI TÂY CHIÊN GIÒN

Giá: 59,000 VNĐ