THỊT LUỘC MẮM TÔM

Giá: 49,000 VNĐ

THỊT RANG CHÁY CẠNH

Giá: 55,000 VNĐ

SƯỜN NON RIM MẮM ME

Giá: 59,000 VNĐ

THỊT KHO TÀU

Giá: 65,000 VNĐ

THỊT KHO RUỐC SẢ

Giá: 49,000 VNĐ

THỊT KHO DƯA CẢI

Giá: 55,000 VNĐ

THỊT BÒ XÀO HÀNH CẦN

Giá: 69,000 VNĐ

GÀ KHO GỪNG

Giá: 65,000 VNĐ

GÀ XÀO SẢ ỚT

Giá: 65,000 VNĐ

GÀ CHIÊN MẮM

Giá: 65,000 VNĐ

CÁ NGỪ SỐT CÀ

Giá: 55,000 VNĐ

CÁ THU SỐT CÀ

Giá: 69,000 VNĐ

CÁ LÓC KHO TỘ

Giá: 65,000 VNĐ

CÁ CƠM KHO

Giá: 39,000 VNĐ

CÁ NỤC KHO

Giá: 39,000 VNĐ

CHẢ CÁ LÝ SƠN RIM

Giá: 49,000 VNĐ

MỰC NHỒI THỊT

Giá: 89,000 VNĐ

MỰC CHIÊN MẮM

Giá: 89,000 VNĐ

MỰC XÀO CHUA NGỌT

Giá: 89,000 VNĐ

TÔM CHIÊN XÙ

Giá: 89,000 VNĐ

TÔM RIM

Giá: 65,000 VNĐ

MĂNG XÀO THỊT

Giá: 45,000 VNĐ

ẾCH XÀO SẢ ỚT

Giá: 79,000 VNĐ

NGŨ QUẢ KHO QUẸT

Giá: 65,000 VNĐ

CÁ TÍM NƯỚNG

Giá: 29,000 VNĐ

ĐẬU KHUÔN ĐỘN THỊT SỐT CÀ

Giá: 49,000 VNĐ

ĐẬU KHUÔN CHIÊN

Giá: 25,000 VNĐ

TRỨNG ĐÚC THỊT

Giá: 29,000 VNĐ

LÒNG GÀ XÀO MƯỚP HƯƠNG

Giá: 35,000 VNĐ

CÁ CHUỒN ƯỚP NGHỆ NÉN

Giá: 69,000 VNĐ