LẨU CÁ ĐUỐI NẤU TƯƠNG ME

Giá: 219,000 VNĐ

LẪU CÁ ĐUỐI MĂNG CHUA

Giá: 219,000 VNĐ

LẨU GÀ LÁ GIANG

Giá: 259,000 VNĐ

LẨU GÀ ỚT HIỂM

Giá: 259,000 VNĐ

LẨU RIÊU CUA HẢI SẢN

Giá: 299,000 VNĐ

LẨU HẢI SẢN

Giá: 259,000 VNĐ

LẨU CÁ MÚ SA CHÀ

Giá: 669,000 VNĐ

LẨU CÁ MÚ SA TẾ

Giá: 599,000 VNĐ

LẨU CÁ MÚ KHÔNG GẠO

Giá: 599,000 VNĐ

LẨU XÍ QUÁCH (LẨU PHÚ SĨ)

Giá: 299,000 VNĐ

CÁ LĂNG NẤU NGÓT

Giá: 299,000 VNĐ

LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

Giá: 399,000 VNĐ

SÚP HẢI SẢN NGỌC BÍCH

Giá: 89,000 VNĐ

SÚP BÓNG CÁ TÓC TIÊN

Giá: 89,000 VNĐ

SÚP BẮP CUA

Giá: 89,000 VNĐ

CHÁO ẾCH SINGAPORE

Giá: 119,000 VNĐ

Cháo thịt bò

Giá: 59,000 VNĐ