LẨU CÁ CU

Giá: 399,000 VNĐ

LẨU BÒ

Giá: 299,000 VNĐ

LẨU CHẢ CÁ ĐÀ NẴNG

Giá: 259,000 VNĐ

LẨU GÀ LÁ GIANG

Giá: 259,000 VNĐ

LẨU RIÊU CUA HẢI SẢN

Giá: 299,000 VNĐ

LẨU CÁ TẦM MĂNG CHUA

Giá: 399,000 VNĐ