CHÁO CÁ CU

Giá: 89,000 VNĐ

MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG SA TẾ/ CHIÊN MẮM

Giá: 199,000 VNĐ

MỰC NHẤP NHÁY HẤP GỪNG

Giá: 259,000 VNĐ

CÁ DIÊU HỒNG HẤP TÀU XÌ/ CHIÊN TỎI HỘT

Giá: 259,000 VNĐ

CÁ MÚ HẤP NGŨ LIỄU

Giá: 599,000 VNĐ

CÁ CAM NƯỚNG MUỐI ỚT/HẤP NGŨ LIỄU

Giá: 229,000 VNĐ

CÁ MÚ CHIÊN TỎI HỘT/HẤP TÀU XÌ

Giá: 539,000 VNĐ

CÁ ĐUỐI NƯỚNG MUỐI ỚT/NGHỆ NÉN

Giá: 189,000 VNĐ

CÁ XƯƠNG XANH NƯỚNG NGHỆ NÉN

Giá: 259,000 VNĐ

CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT

Giá: 299,000 VNĐ

CÁ CHIM HẤP GỪNG

Giá: 349,000 VNĐ

TÔM SỐT BƠ TỎI LÝ SƠN

Giá: 299,000 VNĐ

MIẾN TÔM TAY CẦM

Giá: 399,000 VNĐ

TÔM SÚ NƯỚNG

Giá: 299,000 VNĐ

TÔM HẤP MIẾN TỎI

Giá: 299,000 VNĐ