BÁNH XÈO TÔM NHẢY

Giá: 69,000 VNĐ

BÁNH XÈO TÔM THỊT

Giá: 69,000 VNĐ

BÁNH XÈO THỊT BÒ

Giá: 69,000 VNĐ

BÁNH XÈO THỊT GÀ

Giá: 69,000 VNĐ

BÁNH XÈO NẤM

Giá: 69,000 VNĐ

BÁNH XÈO THẬP CẨM

Giá: 179,000 VNĐ

THỊT HEO THẢO MỘC

Giá: 139,000 VNĐ

NEM LỤI

Giá: 99,000 VNĐ

THỊT NƯỚNG

Giá: 69,000 VNĐ

TAM HỮU

Giá: 79,000 VNĐ

MỲ QUẢNG NAM Ô

Giá: 59,000 VNĐ

MỲ QUẢNG TUÝ LOAN

Giá: 59,000 VNĐ

MỲ QUẢNG PHÚ CHIÊM

Giá: 59,000 VNĐ

PHỞ ÔNG BẢY

Giá: 99,000 VNĐ

BÚN THỊT NƯỚNG

Giá: 59,000 VNĐ

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Giá: 119,000 VNĐ

CƠM CHIÊN TRỨNG

Giá: 69,000 VNĐ

CƠM TAY CẦM

Giá: 119,000 VNĐ

CƠM TRÁI DỨA

Giá: 129,000 VNĐ

CƠM GÀ HỘI AN

Giá: 89,000 VNĐ

CƠM XÈO XÈO

Giá: 119,000 VNĐ

XÔI THỊT XÍU

Giá: 59,000 VNĐ

ỐP LA PATE CHẢ LỤA

Giá: 59,000 VNĐ